Prof. Adam Strzembosz u adwokatów opolskich

30.05.2017

Konferencja na temat aktualnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w której udział wziął prof. Adam Strzembosz, były I Prezes Sądu Najwyższego, odbyła się 26 maja w siedzibie adwokackiej izby opolskiej.

Jako prelegenci wystąpili dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Jacek Barcik z Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Adam Strzembosz przypominał, że trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą to podstawa demokracji. Przestrzegał przed brakiem wzajemnego ograniczania się tyh władz oraz przed konsekwencjami upadku prestiżu Trybunału Konstytucyjnego. Mówił też, że ocena adwokatów co do reformy jest dla niego bardzo cenna.

W interesującej dyskusji udział wzięli liczni uczestnicy spotkania - opolscy adwokaci i sędziowie.

W dowód uznania dla zasług prof. Adama Strzembosza w walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską oraz ochronę praw i wolności obywatelskich, otrzymał on nagrodę - Opolską Karolinkę. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email