Pożegnanie adw. Jerzego Trochimczyka

16.01.2013

Z przykrością informujemy, że zmarł mec. Jerzy Trochimczyk, sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku, od lat związany z samorządem adwokackim.

Zanim Jerzy Trochimczyk został wpisany na listę adwokatów w 1995 r., był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Płocku w II Wydziale Karnym, a następnie, w latach 1992-1995, wykonywał zawód radcy prawnego. Jako adwokat pełnił wiele ważnych dla samorządu funkcji, w tym sędziego sądu dyscyplinarnego (1995-1998), członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku i przewodniczącego referatu zespołów adwokackich (1998-2001), skarbnika (2004-2007) oraz sekretarza płockiej rady (2001-2004 i 2010-2013).

Adw. Jerzy Trochimczyk był wzorem dla młodego pokolenia prawników – był patronem aplikantów adwokackich, wykładowcą i członkiem komisji egzaminacyjnych w izbie płockiej. W latach 2000-2001 należał do zespołu Naczelnej Rady Adwokackiej opracowującego zmiany w Regulaminie zasad wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email