Pożegnanie adw. Andrzeja Tomaszewskiego

06.06.2014

Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbył się dziś pogrzeb adw. Andrzeja Tomaszewskiego, dziekana ORA w Warszawie w latach 1995-2001. Pan Mecenas zmarł 31 maja.

Msza św. żałobna miała miejsce w kościele św. Karola Boromeusza, zgromadziła adwokatów, sędziów i przyjaciół Zmarłego. Przyszło wielu pracowników biura warszawskiej Rady Adwokackiej. Urna otoczona była bukietami kwiatów. Złożono wieńce od Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i od Naczelnej Rady Adwokackiej.

W homilii kapłan wspominał śp. Andrzeja Tomaszewskiego jako cenionego i pełnego zaangażowania adwokata.

Po mszy nad grobem Zmarłego mowę wygłosił adw. Paweł Rybiński, dziekan ORA w Warszawie, który wyraził żal z powody straty tak ważnej postaci dla warszawskiej Adwokatury. Następne głos zabrał przyjaciel zmarłego – adw. Andrzej Lagut, który ciepło wspomniał adw. Tomaszewskiego. Opisywał jak się poznali, jak Zmarły angażował się w działalność samorządową i jak wielką to dla niego było pasją.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej głos zabrał adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, który złożył kondolencje rodzinie od całej Polskiej Adwokatury oraz w imieniu adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA. Mówił, że śmierć adw. Tomaszewskiego to nie tylko wielka strata dla adwokatury warszawskiej, ale i polskiej.

Przy grobie stały Poczty Sztandarowe ze sztandarami Adwokatury Polskiej i Warszawskiej Izby Adwokackiej. Wartę trzymali  aplikanci: Anna Broś, Kaja Ciempka, Michał Gajewski, Wojciech Węgrzyn, Marta Wyszyńska i Dominika Tomaszewska.

 

Adw. Tomaszewski został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 1982 r. Był wieloletnim członkiem warszawskiej ORA, pełnił też wiele funkcji – zastępcy sekretarza (1986-1989), sekretarza (1989-1992), wicedziekana (1992-1995) i dziekana (1995-1998, 1998-2001).

Był także skarbnikiem Zarządu Koła SD przy ORA w Warszawie (1983-1986), przewodniczącym Komisji Sportu przy ORA w Warszawie (1983-1986, 1986-1989) oraz członkiem wielu komisji przy ORA.

W latach 1995-1998 oraz 1998-2001 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem Komisji Sztandaru Adwokatury Polskiej przy NRA (1998-2001), członkiem Komisji Praw Człowieka przy NRA (2004-2007), członkiem Komisji dopracowania projektu regulaminu zasad odbywania aplikacji i składania egzaminów adwokackich NRA (1982-1983), członkiem Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskich Mistrzostw Tenisowych Adwokatów (1987), członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej (1989-1991) oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry” (1992-1995). Był także wielokrotnym delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury.

W 1987 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi a w 1995 roku odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Tagi: zmarli

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email