Pozbawienie wolności nie pozbawia praw - konferencja KPCz

13.05.2014

"Pozbawienie wolności nie pozbawia praw" - to tytuł konferencji organizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która odbędzie się 7 czerwca w Bydgoszczy. Tym razem konferencja poświęcona będzie prawom osób odbywających karę pozbawienia wolności.

- Uprawniona jest teza, iż więźniowie - jako grupa społecznie stygmatyzowana i w pewnym sensie wykluczona - są szczególnie podatni na naruszenia praw i wolności. Co więcej, nawet daleko idące naruszenia praw tych osób spotykają się z akceptacją społeczną i polityczną. - tłumaczy adw. Michał Bukowiński z Komisji Praw Człowieka przy NRA, współorganizator konferencji.

- Na konferencję zostali zaproszeni reprezentanci wszystkich grup zawodowych i społecznych, których przedstawiciele uczestniczą w procesie wykonywania kary. Mamy nadzieję, iż pozwoli to na zidentyfikowanie głównych problemów polskiego więziennictwa i zarysowanie propozycji zmian systemowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż na jednej konferencji wystąpią sędziowie penitencjarni, przedstawiciele administracji więziennej, reprezentanci środowisk akademickich, przedstawiciele RPO i organizacji pozarządowych, adwokaci oraz działacze fundacji świadczącej pomoc więźniom oraz osobom opuszczającym zakłady karne. Naszą ambicją jest dokonanie diagnozy w zakresie aktualnych realiów odbywania kary pozbawienia wolności dokonanej z naciskiem na respektowanie praw i wolności obywatelskich. W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób chcemy się zastanowić nad kondycją instytucji resocjalizacji, sytuacją osób odbywających wieloletnie kary pozbawienia wolności oraz alternatywnymi metodami odbywania tejże kary. - mówi mec. Bukowiński.

Swoimi uwagami na tle ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób podzieli się dr Michał Balcerzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O dozorze elektronicznym jako alternatywnej formie odbywania kary pozbawienia wolności mówić będzie adw. dr Agata Michalska-Olek. Płk Luiza Sałapa, dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, podzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi teoretycznej i praktycznej strony praw skazanych, zaś Marcin Mazur z biura Rzecznika Praw Obywatelskich opowie o respektowaniu praw osób pozbawionych wolności w doświadczeniach Krajowego Mechanizmu Prewencji. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii dotyczącej osób pozbawionych wolności przybliży z kolei Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz. Natomiast adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz, z Komisji Praw Człowieka przy NRA przedstawi warunki pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach przeciwko Polsce. Zagadnienia związane z resocjalizacją omówią prof. Marek Konopczyński z Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz sędzia Ireneusz Drzazga z Wydziału V Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w hotelu "Pod Orłem", ul. Gdańska 14 w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie na adres: dzial.osobowy@nra.pl zgłoszenia do dnia 2 czerwca 2014r. wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji. Organizatorzy podkreślają, że nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie konferencjami Komisji Praw Człowieka, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem terminu.

 zobacz program konferencji:

Tagi: człowieka, ORA, zaproszenie, komisja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email