Portret zbiorowy leszczyńskiej adwokatury

05.04.2013

6 kwietnia w Lesznie odbędzie się konferencja, której celem jest przypomnienie życiorysów wielkopolskich prawników: Mieczysława Opatrny, Włodzimierza Dzięciołowskiego, Jerzego Gronowskiego, Mariana Metelskiego.

W konferencji udział wezmą rodziny adwokatów. Prelekcje wygłoszą zarówno przedstawiciele dorosłego pokolenia – historycy, regionaliści, adwokaci – jak i młodzież – licealiści.

Podczas spotkania goście będą mieli możliwość bliższego poznania sylwetek zasłużonych powojennych adwokatów z Leszna. Mieczysław Opatrny (1893-1939) podczas I wojny światowej walczył w rosyjskich Karpatach, rumuńskiej Besarabii i włoskich Alpach. W 1918 r. wstąpił do Wojaka Polskiego i przez kilka lat pracował w wojskowej prokuraturze. Otrzymał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, a swoją kancelarię adwokacką założył w Lesznie. Był też burmistrzem Leszna. Uznany za „wroga Niemiec” został zastrzelony 21 października 1939 r.

Praktyka adwokacka Władysława Dzięciołowskiego (1906-1979) została zawieszona z powodu jego kontrowersyjnego wystąpienia w imieniu inteligencji katolickiej. Mowę wygłosił w 1949 r. podczas spotkania z okazji wizyty abp. Walentego Dymka. Zwrócił w niej uwagę na moralne wartości chrześcijaństwa i rolę kościała. Ostatecznie udało mu się wrócić do zawodu adwokata. Hobbistycznie pisał pamiętnik i zajmował się malarstwem.

Jerzy Gronowski (1908-1992) za domniemaną działalność korupcyjną w czasach okupacji był ścigany listem gończym, a po wojnie aresztowany przez UB. Skazany na więzienie za członkowstwo w Związku Walki Zbrojnej, po kilku miesiącach został objęty amnestią. Skreślono go z listy adwokatów argumentując to jego działalnością „przeciwko postępowi i ruchowi robotniczemu”.

Marian Metelski (1911-2000), po wybuchu II wojny światowej, wstąpił do I Pułku Ułanów Wielkopolskich i brał udział w kampanii wrześniowej. W 1943 r. został aresztowany i osadzony na Pawiaku, a następnie w obozie koncentracyjnym, skąd uratowali go alianci. Po powrocie do Polski zaangażował się w pracę Zespołu Adwokackiego w Lesznie.

Organizatorem i gospodarzem konferencji jest I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie. Do prac organizacyjnych przyłączyła się także Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu. Pomysłodawcą wydarzenia jest adw. Grzegorz Jurkiewicz. Honorowy patronat nad konferencją objął Tomasz Malepszy, prezydent Laszna, natomiast naukowy – prof. dr hab. Bogusław Polak, historyk i archiwista z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Temat konferencji da asumpt do wydania książki z sylwetkami wielkopolskich adwokatów XX w.

Wstęp jest bezpłatny.

Tagi: ORA, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email