Porozumienie izb adwokackich w Katowicach i Wiedniu

14.01.2013

Dziekani – dr Michael Auer i adw Roman Kusz – postanowili nawiązać bliższą współpracę w celu wymiany doświadczeń w praktyce wykonywania zawodu w Austrii i w Polsce oraz wzajemnego poznawania się i integracji.

Zgodnie z treścią porozumienia, współpraca pomiędzy izbą adwokacką w Katowicach i izbą adwokacką w Wiedniu będzie rozwijała się na czterech płaszczyznach: wymiany informacji, organizacji konferencji i seminariów, wzajemnych wizyt i praktyk dla adwokatów, a także porad adwokackich.

Czytaj: porozumienie

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email