Popisy oratorskie na finale Konkursu Krasomówczego

17.04.2014

W reprezentacyjnej Sali Sądu Apelacyjnego w Łodzi 11 kwietnia 2014 r. odbył się XVIII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Joanny Agackiej-Indeckiej, zorganizowany przez ELSA Poland we współpracy z ORA w Łodzi.

Do Finału przystąpiło 16 uczestników z całej Polski, w tym 7 zespołów dwuosobowych w następującym składzie: Julia Grzywna (Toruń) i Michał Grzeszczyk (Olsztyn), Mateusz Cichoń (Katowice) i Katarzyna Adaszak (Poznań), Michał Jasiulewicz (Kraków) i Mateusz Meryk (Opole), Grzegorz Talewski (Gdańsk) i Bartosz Płatek (Warszawa), Izabela Bożemska (Stalowa Wola) i Marcin Wilczyński (Łódź), Mateusz Zawadka (Białystok) i Łukasz Dzida (Lublin), Michał Skrzywanek (Wrocław) i Tomasz Wilk (Rzeszów) oraz dwóch uczestników występujących indywidualnie: Sonia Antochowska (Słubice) i Wojciech Saciuk (Szczecin).

Uczestnicy konkursu przedstawiali kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego i  administracyjnego. Sprawy przedstawiane przez dwuosobowe zespoły polegały na zaprezentowaniu przeciwnych ról procesowych, zaś uczestnicy bez pary prezentowali sprawy indywidualnie. Finał poprowadzili Andżelika Woźniak i Rafał Sokół.

Każdy uczestnik miał możliwość wygłoszenia 10 minutowej prezentacji, a następnie dodatkowej 3 minutowej repliki. Przedstawienie sprawy miało odnosić się zarówno do stanu faktycznego jak i prawnego, a w czasie finałowego wystąpienia uczestnicy mogli korzystać z tekstów ustaw i komentarzy, zbiorów orzeczeń czy swoich notatek.

Jury w składzie: prof. Witold Kulesza z Katedry Prawa Karnego WPiA UŁ, prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka z Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŁ – sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP, prof. Krzysztof Indecki z Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego, adw. Elżbieta Agacka-Gajdowska, mec. Marek Miller - dyrektor departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, dr Michał Kłos - prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dr Beata Burska-Ratajczyk z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŁ oraz adw. Bartosz Grohman - zastępca sekretarza NRA, dokonało oceny biorąc pod uwagę poprawność argumentacji i kwalifikacji prawnej, retorykę, logikę uzasadnienia, kulturę języka oraz ogólne wrażenie przyznając każdemu zespołowi uczestników punkty w skali od 0 do 5.

Wybór zwycięzcy nastąpił po naradzie w drodze głosowania, a laureatami trzech pierwszych miejsc zostali:

1. Katarzyna Adaszak

2. Marcin Wilczyński

3. Michał Grzeszczyk

Jury wyróżniło wystąpienia Michała Skrzywanka, Julii Grzywny i Bartosza Płatka.

Po konkursie, we wnętrzach Pałacu Biedermanna odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, odczytane przez adw. Bartosza Grohmana. W krótkim podsumowaniu wspomniał rolę słowa w zawodzie prawnika i zaapelował o rozważne posługiwanie się nim, które może być mocnym narzędziem w argumentacji, ale też może niepotrzebnie krzywdzić. Mec. Grohman przypomniał też postać mec. Joanny Agackiej–Indeckiej.

W imieniu rodziny byłej prezes NRA krótkie podziękowania wygłosiła adw. Elżbieta Agacka–Gajdowska, a prof. Krzysztof Indecki wręczył nagrodę honorową, ufundowaną przez rodzinę patronki konkursu.

Finał przygotowało Stowarzyszenie ELSA Poland przy współpracy oddziału łódzkiego ELSA Poland.

Współorganizatorem tegorocznego Finału była Łódzka Izba Adwokacka. Organizatorzy podziękowali dziekanowi Izby - adw. Jarosławowi Szymańskiemu za okazane wsparcie.  Naczelna Rada Adwokacka zaś była głównym partnerem Finału.

Serdeczne gratulacje należą się laureatom Konkursu Krasomówczego i wszystkim uczestnikom finału, albowiem poziom wystąpień był wysoki.

Gratulacje należą się też Milenie Adamczewskiej i Agacie Masełko z ELSA Poland oraz Aleksandrze Dudzie i Magdalenie Nowak oraz całej ELSA Łódź za doskonałą organizację Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. 

Tagi: ORA, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email