Pogrzeb mec. Stoczewskiego

08.04.2015

Uroczystości pogrzebowe zmarłego 3 kwietnia adw. Marka Stoczewskiego, wicedziekana ORA w Krakowie, odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, o godz. 13.40 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 

Mecenas Marek Stoczewski zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy zawodowej zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji Biuletynu Informacyjnego izby, przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem Klubu Adwokatów i członkiem sądu dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz członkiem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w Krakowie, a sześć lat później został wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Adwokaturą Zasłużonym. 

- Marku zapamiętamy Ciebie jako wspaniałego Kolegę, Człowieka o wielkiej kulturze osobistej, którego wyważony głos zawsze wiele wnosił do dyskusji o samorządzie adwokackim - napisali w nekrologu Prezes i Członkowie Naczlenej Rady Adwokakciej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email