Podnieść poziom merytoryczny i rozszerzyć rynek usług adwokackich – cele dziekana Katowic

24.09.2013

Jednym z najważniejszych zadań jakie chce zrealizować adw. Jerzy Pinior, nowy dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, to podniesienie poprzeczki podczas egzaminów na aplikację adwokacką i zawodowego. Jego zdaniem obecne egzaminy są na zbyt niskim poziomie. Zamierza też dbać o stałe doskonalenie zawodowe adwokatów.

Dziekan Pinior duży problem widzi w pauperyzacji zawodu. Jego zdaniem należy podjąć działania mające na celu zahamowanie stałego obniżenia poziomu materialnego adwokatów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Szansę widzi w zliberalizowaniu zasad etyki w kwestiach dotyczących promowania usług prawniczych oraz w rozszerzeniu zakresu usług prawnych, do tej pory niezagospodarowanych przez adwokaturę. W swojej dziekańskiej pracy chce się również skupić nad zwiększeniem spraw prowadzonych przez adwokatów poprzez instytucje ubezpieczeń ochrony prawnej oraz obron z urzędu. Zamierza też zwiększyć aktywność adwokatów w przedstawianiu przyjaznego wizerunku adwokatury. Szef katowickiej adwokatury chce też usprawnienia administrowania organów adwokatury.

Adw. Jerzy Pinior ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie odbył aplikację sądową, a następnie rozpoczął aplikację adwokacką w izbie adwokackiej w Katowicach. W 1973 r. wpisany został na listę adwokatów izby katowickiej. Nieprzerwanie od 1987 r. jest członkiem ORA w Katowicach. W Radzie pełnił funkcje sekretarza, wicedziekana kilku kadencji, a od 2005 r. nieprzerwanie pełni funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich. Jest wykładowcą i egzaminatorem oraz członkiem komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką  i na egzamin adwokacki.

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email