„Palestra Świętokrzyska”

27.06.2013

- Ponieważ adwokatom od wieków towarzyszyło przeświadczenie, że bez posiadania gwarancji, jaką jest wyposażenie w szczególny rodzaj tajemnicy zawodowej, prawidłowe wykonywanie obowiązków adwokackich jest niemożliwe, konsekwencją tego stanu rzeczy jest silny i uzasadniony sprzeciw palestry wobec prób ograniczenia zakresu i znaczenia tajemnicy adwokackiej. – pisze adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w najnowszym numerze „Palestry Świętokrzyskiej”.

W bieżącym numerze pisma izby adwokackiej w Kielcach znajdują się także artykuły: prof. dr hab. Adama Massalskiego o udziale Kielczan w obronie Lwowa, dr. Adama Redzika opisującego adwokackie korzenie Ady Sari, oraz dr. Tomasza Kotlińskiego prezentującego polskich adwokatów w Austriackiej Radzie Państwa.

Opublikowane zostały również refleksje adw. Zbigniewa Dyki, który przedstawia „Kilka zgubionych prawd o adwokaturze” oraz prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, która wymienia „Kilka prawd o nauczaniu społecznym Kościoła”.

Adw. Jan Kuklewicz przypomina czytelnikom sylwetkę adw. Mikołaja Kańskiego,

a dr Juliusz Braun wspomina swojego ojca Juliusza Brauna, adwokata i naukowca.

Dr Tomasz Ossowski pisze o krzyżach pokutnych czyli zachowanych w Żernikach pomnikach średniowiecznego prawa.

Dla praktyki adwokackiej szczególnie aktualne wydają się rozważania adw. dr Małgorzaty Dąbrowskiej-Kardas na temat problemów stosowania Konwencji Haskiej.

Tradycyjnie, dopełnieniem publikacji jest serwis informacyjny z życia środowiska świętokrzyskiej Palestry.

Zachęcamy do lektury!

Tagi: ORA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email