Palestra Świętokrzyska wokół rocznicy 4 czerwca 1989

22.07.2014

Tematem przewodnim bieżącego numeru kwartalnika "Palestra Świętokrzyska" jest 25. rocznica pierwszych w powojennej historii Polski częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych, do przywróconego Senatu. 

Okolicznościowy artykuł, autorstwa adw. Jerzego Zięby oraz apl. adwokackiego Pawła Rzońcy, prezentuje biogramy adwokatów wybranych do Sejmu X kadencji i odrodzonego Senatu. Dopełnieniem tego artykułu jest praca adwokatów Grzegorza Eliasza i Jana Kuklewicza - Solidarność w Adwokaturze.

Na uwagę zasługują również artykuły dr. Tomasza Kotlińskiego kontynuującego prezentację polskich adwokatów w Austriackiej Radzie Państwa, dr. Adama Redzika przybliżającego postać kieleckiego adwokata Karola Pędowskiego w dwudziestolecie jego śmierci. Z kolei dr Jan Główka opisuje dzieje Kielc w okresie I wojny światowej. Cezary Jastrzębski przybliża dzieje Wiślicy w dobie statutów króla Kazimierza Wielkiego. Bohdan Gumowski, autor słuchowiska radiowego Sprawa biskupa Kaczmarka – anatomia śledztwa, opisuje losy więzionego i skazanego w sfingowanym procesie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka.

Osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi znajdą ciekawe publikacje prof. dr. hab. Elwiry Krześ i adw. Sławomira Krzesia, dr. hab. Moniki Zbrojewskiej, dr. Magdaleny Łuczak – Golenia oraz aplikanta naszej Izby Macieja Zwierzchowskiego. Adwokaci Andrzej Malicki i Zbigniew Cichoń dzielą się swoimi refleksjami na temat kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pod przewrotnym tytułem Paragraf na pięciolinii … prof. dr hab. Dariusz Dudek opisuje perypetie muzyków z egzekwowaniem wolności związkowej. Dopełnieniem tych publikacji jest serwis informacyjny z życia środowiska świętokrzyskiej Palestry.

Zachęcamy do lektury.

 

Tagi: media

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email