Palestra Świętokrzyska – nowy numer

17.01.2020

W najnowszym numerze „Palestry Świętokrzyskiej” tradycyjnie wiele ciekawych artykułów.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas pisze o zasadzie niezależności adwokata oraz jej instytucjonalnych gwarancjach. Adw. dr Małgorzata Kożuch z kolei opisuje konwencję UNICITRAL o ugodach międzynarodowych wynikających z mediacji. W numerze przeczytamy też artykuł autorstwa adw. dr. Andrzeja Malickiego pt.: „Adwokat w komparycji wyroku” oraz artykuł adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, w którym dzieli się swoimi uwagami do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania.  

W słowie wstępnym redaktor naczelny pisma - adw. Jerzy Zięba przypomina, że w tym roku – 14 kwietnia minie 35 lat od rezygnacji adw. Marii Budzanowskiej z pełnienia funkcji prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Decyzję tę podjęła pod presją polityczną, było to wydarzenie bez precedensu.

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email