„Palestra Świętokrzyska”

10.01.2013

Najnowszy numer kwartalnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach przypomina czytelnikom o ważnych rocznicach minionego i bieżącego roku.

Pokaźną część pisma zajmują wspomnienia znaczących dla adwokatury postaci: adw. Świętosława Krawczyńskiego (1913-1977), adw. Piotra Arkadiusza Płoski (1845-1922),  adw. Zdzisława Skłodowskiego (1841-1914) oraz adw. Marcelego Tarnowieckiego (1808-1886).

W 150. rocznicę powstania styczniowego, przypadającą na 22 stycznia br., o historii tego wydarzenia napisał Tomasz Ossowski. W części pt. „Zagadnienia prawne” znajduje się m.in. relacja z konferencji „Adwokat w demokratycznym państwie prawa” przygotowana przez adw. Katarzynę Ząbkiewicz oraz tekst dotyczący korupcji  w sporcie autorstwa SSR Doroty Baran.

Tradycyjnie pismo zawiera również serwis informacyjny świętokrzyskiej izby adwokackiej.

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email