Ostatnie pożegnanie mec. Stoczewskiego

24.04.2015

Pogrzeb adwokata Marka Stoczewskiego, wieloletniego dziekana ORA w Krakowie, w tej kadencji wicedziekana krakowskiej izby, odbył się 14 kwietnia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Mecenas Stoczewski zmarł po ciężkiej chorobie 3 kwietnia br.

Msza żałobna w cmentarnej kaplicy zgromadziła rodzinę i bliskich oraz wielu adwokatów, sędziów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy, współpracowników oraz przyjaciół Zmarłego. Obecny był adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, dziekani i przedstawiciele wielu izb adwokackich.

Złożono wieńce, m.in. od Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowych Rad Adwokackich w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach i Rzeszowie oraz od Rady Adwokackiej z Kecskemet na Węgrzech.

W homilii ks. prałat dr Jan Pasierbek, honorowy duszpasterz środowisk prawniczych, wspominał adw. Marka Stoczewskiego jako cenionego i oddanego swojemu zawodowi adwokata oraz życzliwego wszystkim, dobrego człowieka.

Po mszy świętej kondukt żałobny przeszedł na miejsce pochówku. Nad grobem Zmarłego mowę wygłosił adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który wspominał wspaniałą postać śp. Marka Stoczewskiego. Następne głos zabrał wieloletni dziekan Izby Adwokackiej w Keckemet, który pożegnał zmarłego jako przyjaciela Węgier i węgierskich adwokatów.

Mowę nad grobem wygłosił również adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, który przypomniał zasługi Zmarłego dla samorządu adwokackiego, Adwokatury i całego środowiska prawniczego, jak również wspominał Pana Dziekana, jako przyjaciela, dedykując mu na pożegnanie wiersz.

W imieniu rodziny adw. Marka Stoczewskiego pożegnała synowa, dr Iga Bałos–Stoczewska.

Podczas uroczystości pogrzebowej Poczty Sztandarowe ze sztandarami Adwokatury Polskiej, Krakowskiej Izby Adwokackiej, Izby Adwokackiej w Katowicach, Izby Adwokackiej we Wrocławiu, Opolskiej Izby Adwokackiej, upamiętniły pamięć Zmarłego nadając temu wydarzeniu wyjątkowo uroczysty charakter.

Mecenas Marek Stoczewski zawód adwokata wykonywał od 1986 roku. Od początku pracy zawodowej zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Był członkiem Zarządu Funduszu Wzajemnej Pomocy Izby Krakowskiej, Zespołu Wizytatorów ORA w Krakowie, redakcji Biuletynu Informacyjnego izby, przewodniczącym komisji Kultury, Sportu i Turystyki, opiekunem Klubu Adwokatów i członkiem sądu dyscyplinarnego izby. Od roku 1995 stale uczestniczył w Krajowych Zjazdach Adwokatury jako delegat izby. Był wykładowcą szkoleń aplikanckich oraz członkiem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnych. W roku 1998 został sekretarzem ORA w Krakowie, a sześć lat później został wybrany na dziekana ORA. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Adwokaturą Zasłużonym.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email