ORA we Wrocławiu wnioskuje o odznaczenie dla adw. Rossy

01.02.2016

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przyjęła uchwałę, by złożyć wniosek do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o nadanie adw. Henrykowi Rossie "Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym". 

Adw. Henryk Rossa to były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, były senator RP. Przed 1989 był obrońcą działaczy "Solidarności" z Dolnego Śląska w procesach politycznych, m.in. Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora. W latach 90. reprezentował w tzw. procesie lubińskim rodziny ofiar zabitych przez milicjantów podczas demonstracji w Lubinie w dniu 31 sierpnia 1982. Uczestniczył w komitetach pomocy osobom internowanym i represjonowanym. W latach 1998–2001 był prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Wrocławskiej. Za swoją działalność na rzecz kraju, został odznaczony w 1994 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

"Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym" jest najwyższym wyróżnieniem Palestry, przyznawanym wyłącznie na Krajowym Zjeździe Adwokatury od 2007 r. w limitowanej liczbie, nie więcej niż 5 odznaczeń raz na 3 lata. Dotychczas takie wyróżnienie nie zostało przyznane żadnemu adwokatowi z izby wrocławskiej.

Adw. Andrzej Grabiński, obecny dziekan ORA we Wrocławiu oraz adw. Sławomir Krześ, wicedziekan, wystąpili do wielu wybitnych osób i instytucji o poparcie wniosku.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email