ORA w Zielonej Górze: ustawa o TK sparaliżuje działanie Trybunału

31.12.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze podjęła uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

- Wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. nowelizacja prowadzi do uniemożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się z jego konstytucyjnych uprawnień, paraliżuje jego działanie, a tym samym prowadzi do osłabienia skuteczności kontroli zgodności stanowionego prawa z Konstytucją – napisali w uchwale lubuscy adwokaci.

ORA w Zielonej Górze zwraca uwagę, że dokonane zmiany podważają niezawisłość sędziów Trybunału, a niespotykanie pospieszny tryb ich wprowadzania, ignorujący zastrzeżenia m.in. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Rady Adwokackiej, narusza standardy demokratycznego państwa prawnego.

Adwokaci apelują do przedstawicieli środowisk politycznych regionu lubuskiego, aby w swojej działalności publicznej pozostali wierni konstytucyjnym zasadom demokratycznego państwa prawnego niezależnie od przynależności partyjnej i doraźnych celów politycznych.    

czytaj uchwałę

Tagi: trybunał, legislacja, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email