ORA w Warszawie: stanowisko ws wzywania adwokatów-obrońców w charakterze świadków

09.09.2016

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała 17 sierpnia stanowisko, w którym przypomina, że na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego nie ma możliwości zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w przypadku pełnienia przez niego funkcji obrońcy. 

ORA w Warszawie stoi na stanowisku, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania karnego podejmowanie tego rodzaju czynności przez organy procesowe - niezależnie od etapu postępowania - jest niedopuszczalne. 

(czytaj całe stanowisko ORA w Warszawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email