ORA w Szczecinie wspiera działania Rzecznika Praw Obywatelskich

25.06.2019

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła dwie uchwały - przypominającą o prawie zatrzymanego do obrońcy oraz popierającą Rzecznika Praw Obywatelskich, który upomina się o przestrzeganie tego prawa. Dziekan izby szczecińskiej, adw. Wlodzimierz Łyczywek, opublikował również felieton, odnoszący się do sposobu zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zamordowanie 10-letniej dziewczynki.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie na posiedzeniu 24 czerwca 2019r. na kanwie jednego przypadku zabójstwa małoletniej Kristiny i zatrzymania podejrzanego o to zabójstwo podjęła dwie różne uchwały:

Uchwała nr 75/2019 dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia  z dnia 26.10.2016r., - która  już w obrocie prawnym od 29.05.2019r. obowiązuje w Polsce, iż każda osoba zatrzymana powinna mieć natychmiast prawo do korzystania z pomocy obrońcy

(czytaj uchwałę nr 75)

Uchwała nr 76/2019 dotyczy stanowiska ORA w Szczecinie co do praw obywatelskich (również dotyczących osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa) i roli w zagwarantowaniu tych praw, a także upominania się o te prawa przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

(czytaj uchwałę nr 76)


Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan izby szczecińskiej, opublikował także na łamach szczecińskiej edycji Gazety Wyborczej artykuł nt. sposobu zatrzymania podejrzanego o morderstwo 10-latki pt. „Jeden kadr ze wszystkich mediów”. Tekst ukazał się 22 czerwca.

(czytaj artykuł)

Tagi: ORA, RPO, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email