ORA w Poznaniu przeciwna sejmowej propozycji noweli art. 82 Kpk

30.07.2013

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu stanowczo protestuje przeciwko projektowi nowelizacji art. 82 Kpk, przyznającej wszystkim radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych.

Zdaniem wielkopolskiej Adwokatury przebieg parlamentarnych prac legislacyjnych i odrzucenie przez Komisję Nadzwyczajną do spraw kodyfikacji poprawki popieranej przez Adwokaturę budzi zaniepokojenie. Poprawka zakładała przyjęcie w szeregi Adwokatury, z mocy prawa wszystkich radców prawnych niepozostających w stosunku pracy i chcących wykonywać funkcje obrońców. Wnioskodawcy poprawki argumentowali, że realizuje ona wszystkie cele przedstawione w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, a jednocześnie rozwiewa wątpliwości co do zgodności projektu ustawy z Konstytucją, zachowuje ustrojową pozycję Adwokatury Polskiej, wynikającą z art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze oraz gwarantuje zachowanie wysokich standardów etycznych.

ORA w Poznaniu wyraziła uznanie dla Prezesa NRA i Prezydium NRA za działania podjęte w celu niedopuszczenia do nowelizacji art. 82 Kpk w postaci zaproponowanej w rządowym projekcie nowelizacji tego przepisu.

czytaj: uchwała ORA w Poznaniu z dn 25 07 2013r

Tagi: ORA, kodeks, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email