ORA w Płocku pyta o odpowiedzialność za skutki likwidacji "małych sądów"

16.04.2014

Koszty finansowe nietrafnych decyzji posła Jarosława Gowina, byłego ministra sprawiedliwości, liczyć można w miliardach złotych - uważa Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku, wskazując na skutki przeprowadzenia reformy sądownictwa, związanej z likwidacją tzw. małych sądów. W swojej uchwale płocka ORA przypomina o przepisach, mówiących o odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych i konsekwencjach ich uchybień, zawartych w art. 231 kodeksu karnego.  

Zdaniem płockiej ORA, poważnym zagrożeniem dla porządku prawnego był sposób przeprowadzenia reformy sądownictwa związanej z likwidacją tzw. małych sądów, za którą pełną odpowiedzialność, w tym również prawną, a nie tylko polityczną, ponosi ówczesnym minister sprawiedliwości, poseł Jarosław Gowin.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 17 lipca 2013 r. ( III CZP 46/13 ) minister sprawiedliwości w sposób rażący nie dopełnił ciążących na nim – w wyniku sprawowanej funkcji – obowiązków, dopuszczając do tego, że sędziowie likwidowanych sądów, którzy w związku z tą reformą byli przenoszeni służbowo, nie byli uprawnieni do orzekania bez narażenia się na możliwy i realny zarzut wyrokowania przez sąd nienależycie obsadzony.

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku wyraża pogląd, iż koszty finansowe nietrafnych decyzji byłego ministra Jarosława Gowina, idące jej zdaniem w miliardy złotych, powinny być przedmiotem zainteresowania odpowiednich organów władz państwowych.

"Brak jakiejkolwiek reakcji nie mieści się w zasadach i porządku Państwa Prawa, na co Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku zwraca uwagę" - czytamy w uchwale z 1 kwietnia br.

 

Zobacz uchwałę

 

 

Tagi: ORA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email