ORA w Opolu wdraża program „Przyjazny Adwokat”

09.03.2017

O działaniach wizerunkowych, w tym o uruchomieniu strony „Przyjazny adwokat”, rozmawiano 3 marca br. podczas spotkania w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

W spotkaniu z przedstawicielami opolskiej Rady udział wzięli adwokat Anisa Gnacikowska,  członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokat Kamil Szmid, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pomysłodawca Sekcji Prawa, jako nowej formy aktywności adwokatów w izbach adwokackich.

W miłej i przyjacielskiej atmosferze goście opowiedzieli o działaniach wizerunkowych adwokatury i  funkcjonowaniu sekcji prawa w izbie warszawskiej. Adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, przedstawił działania wizerunkowe ORA w Opolu podejmowane na przestrzeni ostatnich miesięcy, takie jak: wywiady prasowe, udział w programie TVP 3 Opole, 24Opole, współpraca z Urzędem Miasta Opola, Uniwersytetem Opolskim czy samorządami zawodów zaufania publicznego.

Z kolei adw. Amelia Zembaczyńska, przewodnicząca Komisji ds. Wizerunku  i Koordynator ds. Sekcji Prawa przy ORA w Opolu, przedstawiła projekt nowej strony internetowej Izby Adwokackiej w Opolu pod nazwą „Przyjazny Adwokat”, której koncepcję opracował  kolega adwokat Piotr Czajkowski. Projekt jest skierowany do społeczeństwa i ma pokazać, że adwokat jest życzliwy i przyjazny, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Na stronie zamieszczane będą wiadomości dotyczące zaangażowania opolskich adwokatów w życie społeczne, informacje o inicjatywach pomocy prawnej dla mieszkańców, a także relacje z udziału adwokatów w wydarzeniach sportowych. Strona ma ruszyć pod koniec marca.

Inicjatywa ta zyskała uznanie gości, a Pani Mecenas Anisa Gnacikowska podkreśliła jej innowacyjność i uniwersalność. Uznała, że dobrze by było gdyby projekt ten objęła patronatem Naczelna Rada Adwokacka, jako program pilotażowy. Wszyscy uczestnicy dyskusji wyrazili chęć i gotowość ponownego spotkania po wdrożeniu projektu „Przyjazny Adwokat”.

Tagi: ORA, wizerunek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email