ORA w Opolu: program edukacyjny nt. ochrony praw konsumenta

16.03.2018

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Opolu wspólnie z Izbą Adwokacką w Opolu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego rozpoczyna realizację programu edukacyjnego dotyczącego ochrony praw konsumentów  w szkołach średnich w Opolu.

W dniu 15 marca w Opolskim Ratuszu wspólną inicjatywę przedstawili: adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, prof. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa oraz Marek Trejda, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów .

W ramach spotkań z młodzieżą poruszane będą kwestie związane z ochroną praw konsumentów dotyczące m.in. formy oraz sposobu zawierania umów, praw konsumenta w przypadku zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, reklamacji towarów i usług, rękojmi, gwarancji oraz ochrony danych osobowych.

Tagi: edukacja prawna, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email