ORA w Krakowie zaniepokojona przyjętymi przez Sejm i proponowanymi zmianami legislacyjnymi

17.07.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wyraża głębokie zaniepokojenie wobec przyjętych oraz proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianę ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. 

W stanowisku z 17 lipca, ORA w Krakowie stwierdza, że przyjęte przez Sejm ustawy zagrażają konstytucyjnym prawom każdego obywatela: do sprawiedliwego procesu oraz do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o skorzystanie z konstytucyjnych uprawnień oraz autorytetyu Głowy Państwa w celu wyeliminowania przyjętych rozwiązań, jako nie leżących zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, jak i praw i wolności obywatelskich.

Dostrzegając konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości i procedur sądowych, Adwokatura krakowska deklaruje wszelką pomoc i wsparcie w procesie tworzenia dobrego i przyjaznego obywatelom prawa.

(czytaj stanowisko ORA w Krakowie)

Tagi: stanowisko, ORA, legislacja, Sąd Najwyższy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email