ORA w Katowicach przeciwko przyznaniu radcom prawnym uprawnień obrońcy

14.10.2014

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec przyznania radcom prawnym uprawnień obrońcy.

ORA w Katowicach zwraca uwagę, że będąca aktualnie w okresie vacatio legis ustawa o zmianie ustawy - Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27.09.2013 r. (Dz.U. 2013.1247) zawiera w art. 5 istotną nowelizację art. 8 Ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2010 Nr. 10, poz. 65, z pózn. zmianami). Nowelizacja ta umożliwi prowadzenie obron w sprawach karnych tym radcom prawnym, którzy wykonują zawód w kancelariach, nie pozostając jednocześnie w stosunku pracy.

Zdaniem sygnatariuszy uchwały ORA w Katowicach, zmiana art. 8 ustawy o radcach prawnych usankcjonuje tym samym nierówne traktowanie obu zawodów przez prawodawcę i rażąco naruszy zasady równości wobec prawa, zawartej w art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z  1997 r.

czytaj całą uchwałę

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email