ORA w Gdańsku zaniepokojona zmianami legislacyjnymi

14.07.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku przyjęła 14 lipca uchwałę, w której wyraża głęboki sprzeciw wprowadzonymi zmianami w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sadów powszechnych oraz propozycjami zmian w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Wprowadzona regulacja całkowicie uzależnia władzę sądowniczą od polityki Ministra Sprawiedliwości, który w sposób niekontrolowany  może decydować o tym, kto zostanie sędzią w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - czytamy w uchwale.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku stoi na stanowisku, iż uchwalone zmiany godzą w porządek konstytucyjny i burzą konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. Zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do odwrócenia nowelizacji przepisów, w wyniku których podważono podstawowy fundament demokratycznego Państwa prawnego.

(czytaj całą uchwałę)


Tagi: uchwała, ORA, Sąd Najwyższy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email