ORA Katowice powołała Sekcje Praktyków Prawa

18.08.2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach powołała Sekcje Praktyków Prawa. Są wród nich: sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego, Prawa i Postępowania Karnego, Prawa Handlowego i Gospodarczego, Prawa Rodzinnego i Spadkowego, Prawa Medycznego, Prawa Ukraińskiego i Rosyjskiego i Prawa Własności Intelektualnej. 

W tej kwestii ORA w Katowicach przyjęła uchwałę na posiedzeniu 3 sierpnia br. 

Na jej podstawie adw. Katarzyna Legień została przewodniczącą sekcji tematycznej praktyków prawa medycznego, adw. Łukasz Chmielniak przewodniczącym sekcji tematycznej praktykow prawa i postępowania karnego, adw. Magdalena Niewelt przewodniczącą sekcji tematycznej prawa ukraińskiego i rosyjskiego.

W uzasadnieniu powołania sekcji tematycznych, ORA w Katowicach zwraca uwagę, że w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług prawnych oraz konieczności specjalizacji, zasadnym jest podjęcie działań mających na celu zdobywanie przez adwokatów przewagi na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu zgodnym z Zasadami Etyki Adwokackiej i Gdności Zawodu. 

Powołanie sekcji Praktyków Prawa w ORA w Katowicach poprzedziło spotkanie z  adw. dr. Kamilem Szmidem, koordynatorem ds Sekcji Tematycznych przy ORA Warszawa, 7 lipca. 

(czytaj uchwałę ORA w Katowicach)

 

Tagi: ORA, sekcje prawników

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email