ORA Bydgoszcz: wyłoniono laureatów Izbowego Konkursu Krasomówczego

25.02.2020

20 lutego 2020 r., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, odbyły się przesłuchania w ramach Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wydarzenie rozpoczęła adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, witając przybyłych aplikantów adwokackich oraz przedstawiając jury, w którego skład weszli: adw. Ewa Czerska, pełniąca funkcję przewodniczącej oraz adw. Andrzej Biliński, adw. Izabela Kosierb i adw. Michał Bukowiński.

Aplikantom adwokackim przypomniano o regulaminowych wymaganiach, dotyczących wystąpień oraz o kryteriach jakimi będzie kierowało się jury przy ocenie konkursowych wystąpień. Zgromadzoną publiczność tradycyjnie już poproszono, aby wyłoniła swoich laureatów tegorocznego IKK . Następnie publiczność i członkowie jury wysłuchali wystąpień poszczególnych par procesowych.

Aplikanci adwokaccy zaprezentowali swoje umiejętności oratorskie wcielając się w role pełnomocników powodów i pozwanych, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i oczywiście obrońców. 

W ocenie członków jury prezentowany poziom wszystkich wystąpień był bardzo wyrównany. Decyzją komisji oceniającej I miejsce przyznano apl. adw. Weronice Mazurkiewicz–Opielińskiej, II miejsce - apl. adw. Michałowi Sarneckiemu, III miejsce - apl. adw. Kornelii Zawiszewskiej. 

Dodatkowo postanowiono uhonorować pozaregulaminową nagrodą w postaci wyróżnienia apl. adw. Jakuba Jaworskiego. Podobnie jak w minionym roku aplikanci adwokaccy, Weronika Mazurkiewicz-Opielińska i Michał Sarnecki będą reprezentowali bydgoską izbę podczas Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Wszystkim występującym bardzo serdecznie gratulujemy, a za laureatów już dziś trzymamy kciuki podczas kolejnych, konkursowych potyczek słownych. 

 

Fot. Przemek Obarski 

Tagi: konkurs krasomówczy, ORA, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email