Opolska izba adwokacka ma nową siedzibę

14.06.2012

Uroczystość otwarcia i symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się 31 maja b.r. Odtąd Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu mieści się przy ulicy gen. Józefa Dwernickiego 1/1.

W swoim wstępnym przemówieniu, adw. Cezary Goryszewski, dziekan izby, podziękował adw. Andrzejowi Zwarze, prezesowi NRA, za pomoc i wsparcie. Zaakcentował także znaczenie wydarzenia dla opolskiej adwokatury.

W odpowiedzi na wystąpienie dziekana, adw. Andrzej Zwara podkreślił, że od początku swojej kadencji prowadzi konsekwentną politykę budowania materialnej bazy adwokatury, umożliwiającej godne realizowanie zadań samorządowych, nowoczesne formy szkolenia aplikantów adwokackich i adwokatów oraz rozwijanie działań środowiskowych.

Adw. Marian Jagielski, wicedziekan i skarbnik, nawiązał do kart historii – przypomniał zebranym okoliczności powstania izby adwokackiej w Opolu w październiku 1953 roku. Podziękował wszystkim, którzy poparli inicjatywę szkoleniową i inwestycyjną ORA w Opolu, w szczególności adw. Małgorzacie Gruszeckiej, członkini Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, a także adwokatom z izby katowickiej i częstochowskiej.

Zadania adwokatury przedstawił adw. Seweryn Plebanek, wicedziekan. Wskazał na istotę utrzymania tożsamości zawodowej oraz znaczenie szkoleń aplikantów adwokackich w Opolu.

W kolejnych wystąpieniach głos zabrali: Antoni Jastrzębski, wicewojewoda opolski, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, Jarosław Benedyk, prezes sądu okręgowego, Włodzimierz Ostrowski, prokurator okręgowy w Opolu, Gerard Czech, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, adw. Witold Pospiech, dziekan ORA w Częstochowie oraz adw. Jadwiga Skiba, przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Po przemówieniach gości, adw. Andrzej Zwara wraz z dziekanami – adw. Cezarym Goryszewskim, adw. Romanem Kuszem i adw. Witoldem Pospiechem – przecięli wstęgę, tym samym oficjalnie otwierając nową siedzibę izby opolskiej. Następnie, ks. prof. Andrzej Czaja poświęcił pomieszczenie.

Po części oficjalnej, w rozmowach kuluarowych goście i organizatorzy wymieniali poglądy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, obecnej pozycji i przyszłości adwokatury, zasad współistnienia zawodów zaufania publicznego oraz współdziałania wyższych uczelni prawniczych.

Czytaj listę gości

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email