Opolscy adwokaci w kampanii "Świadomy konsument"

20.06.2017

Izba Adwokacka w Opolu wraz z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, oraz Wydziałem Prawa i Administracji UO zorganizowała po raz kolejny kampanię informacyjną „Świadomy konsument”. Wydarzenie patronatem objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Kampania informacyjna przeznaczona była dla opolskich seniorów. Spotkania z adwokatami odbyły się w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą w Groszowicach”, Domu Dziennego Pobytu „Malinka” i „Magda Maria”, w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Podczas spotkań z seniorami szczególne zainteresowanie wzbudziły tematy dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa na różnego rodzaju pokazach, nakłaniania przez telefon do zawierania umów, zwłaszcza dotyczących usług telekomunikacyjnych i dostaw energii elektrycznej, prób wyłudzania danych osobowych przez telefon. Uczestniczy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami oraz z wielkimi emocjami opowiadali o przeżytych sytuacjach. Słuchacze jednomyślnie uznali, że pomoc profesjonalisty – adwokata – jest niezbędna.

adw. Olga Sachanbińska


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email