Opolscy adwokaci proponują nowe zasady ustalania wysokości stawek adwokackich

15.07.2016

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się planowanym zmianom rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich. Jednocześnie ORA przedstawiła swój pomysł ustalania wysokości honorariów.

Opolscy adwokaci uważają, że wynagrodzenie adwokackie powinno być proporcjonalne do rozmiaru ponoszonego przez pełnomocnika ryzyka oraz stopnia skomplikowania sprawy. Proponują, aby stawki adwokacie ustalano jako ułamek minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowniczego. Na przykład za sprawy cywilne dotyczące stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych stawka miałaby wynosić 8% od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 2/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W podjętej uchwale opolska rada sprzeciwia się obecnemu projektowi zmian, które nie mają żadnego rzeczywistego uzasadnienia prawnego i ekonomicznego i podyktowane są wyłącznie doraźnymi populistycznymi względami politycznymi.

Czytaj uchwałę

Czytaj projekt rozporządzenia  

Tagi: stawki, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email