Ogłoszenie ORA w Katowicach

11.01.2013

W związku ze zbliżającymi się XXX Jubileuszowymi Mistrzostwami Narciarskimi Adwokatury, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania swoich Aplikantów Adwokackich biorących udział w wyjeździe.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez aplikanta jest: • wypełnienie formularza – dostępnego na stronie www.adwokatura.katowice.pl

  i wysłanie go drogą elektroniczną na adres mistrzostwa.adwokatura@wp.pl albo

  drogą faksową do ORA w Katowicach bądź złożenie go w siedzibie ORA

  w Katowicach – do dnia 15 – go stycznia 2013 roku,


 • udział w co najmniej jednej z trzech konkurencji sportowych (narciarstwo alpejskie, snowboard, biegi narciarskie),


 • wpłacenie opłaty wpisowe w kwocie 780 złotych na rachunek bankowy wskazany

  w ogłoszeniu o Mistrzostwach (www.adwokatura.katowice.pl)
Kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 500 złotych dla każdego aplikanta, który stanie na starcie, natomiast dla aplikantów, którym uda się zająć medalową pozycję Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przewidziała pełne dofinansowanie, czyli kwotę 780 złotych. Dla aplikantów, którzy są zainteresowani jedynie startem w zawodach – Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach pokryje koszt opłaty startowej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach dokona zwrotu aplikantom wpłaconej opłaty wpisowej po odbyciu się Mistrzostw – w wysokości podanej powyżej.

Ponadto, informujemy, iż w okresie poprzedzającym Mistrzostwa dla zainteresowanych będą organizowane wyjazdy treningowe.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w kwestii dotyczącej wyjazdów treningowych proszę kontaktować się z aplikantem adwokackim Magdą Jasiewicz – numer 516 178 680.

Zapraszamy i do zobaczenia na stoku!!!


Przewodniczący do spraw Organizacji

Mistrzostw Narciarskich Adwokatury

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

Adwokat Grzegorz Jaworski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email