Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie warszawskiej

22.11.2012

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Ziemisława Gintowta, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, o terminach przeprowadzania w roku 2013 testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów, na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, działając na podstawie art. 26 powołanej wyżej ustawy (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) oraz § 13 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 258, poz. 2165, z późn. zm.) zawiadamia, że Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 79/11/DNAP z dnia 31 marca 2011 r.  następnie zmieniona zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 131/12/DZP z dnia 16 lipca 2012 r. oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 180/12/DZP z dnia 4 września 2012 r. dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ustaliła następujące – w roku 2013 - terminy przeprowadzenia testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej:  • termin I: 22 i 23 lutego 2013 r. – część pisemna oraz 9 marca 2013 r. – część ustna


  • termin II: 7 i 8 czerwca 2013 r. – część pisemna oraz 22 czerwca 2013 r. – część ustna


  • termin III: 6 i 7 września 2013 r. – część pisemna oraz 21 września 2013 r. – część ustna


  • termin IV: 22 i 23 listopada 2013 r. – część pisemna oraz 7 grudnia 2013 r. – część ustna
Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.).

Tagi: ORA, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email