Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie wałbrzyskiej

29.10.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu działając na podstawie art. 26 powołanej wyżej ustawy oraz § 13 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 258 poz. 2165) zawiadamia, że Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu ustaliła na rok 2014 następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności dla prawników zagranicznych ubiegających się o wpis na listę adwokatów:  • I kwartał 2014 r.: test pisemny: 14 i 15 lutego 2014 r., egzamin ustny: 22 lutego 2014 r.


  • II kwartał 2014 r.: test pisemny: 16 i 17 maja 2014 r., egzamin ustny: 24 maja 2014 r.


  • III kwartał 2014 r.: test pisemny: 22 i 23 sierpnia 2014 r., egzamin ustny: 30 sierpnia 2014 r.


  • IV kwartał 2014 r.: test pisemny: 21 i 22 listopada 2014 r., egzamin ustny: 29 listopada 2014 r.
Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów proszeni są o dołączenie do wniosku  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email