Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie wałbrzyskiej

05.11.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

OGŁOSZENIE


Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu


o terminach przeprowadzenia w 2014 roku testów umiejętności


  dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów w trybie ustawy


              z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej


       w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r., Nr  126, poz. 1069 z późn.zm.)


Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu działając na podstawie art. 26 powołanej wyżej ustawy oraz § 13 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 258 poz. 2165) zawiadamia, że Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu ustaliła na rok 2014  następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności dla prawników zagranicznych ubiegających się o wpis na listę adwokatów:

I kwartał 2014 r.:

test pisemny: w dniach 14 i 15 lutego 2014 r. godzina 10:00

egzamin ustny: w dniu 22 lutego 2014 r. godzina 10:00

II kwartał 2014 r.:

test pisemny: w dniach 16 i 17 maja 2014 r. godzina 10:00

egzamin ustny: w dniu 24 maja 2014 r. godzina 10:00

III kwartał 2014 r.:

test pisemny: w dniach 22 i 23 sierpnia 2014 r. godzina 10:00

egzamin ustny: w dniu 30 sierpnia 2014 r. godzina 10:00

IV kwartał 2014 r.:

test pisemny: w dniach 21 i 22 listopada 2014 r. godzina 10:00

egzamin ustny: w dniu 29 listopada 2014 r. godzina 10:00

 

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów proszeni są o dołączenie do wniosku  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email