Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie radomskiej

01.12.2014Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Radomiu, stosownie do treści § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 258, poz. 2165 z późn. zm.), ustala cztery terminy testów umiejętności w 2015 roku w dniach:

Termin pierwszy:

6, 7 lutego 2015r. godz. 10.00 – część pisemna;

28 lutego 2015r. godz. 10.00 – część ustna,

 

Termin drugi:

15, 16 maja 2015r. godz. 10.00 – część pisemna;

30 maja 2015r. godz. 10.00 – część ustna,

 

Termin trzeci:

3, 4 lipca 2015r. godz. 10.00 – część pisemna;

18 lipca 2015r. godz. 10.00 – część ustna,

 

Termin czwarty:

6, 7 listopada 2015r. godz. 10.00 – część pisemna;

21 listopada 2015r. godz. 10.00 – część ustna,

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

SSO Stanisław Jaźwiński

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email