Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie koszalińskiej

31.10.2012

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Marii Kapsy, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm.), w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U 2005 nr 258 poz. 2165 z późn. zm. ) wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w 2013 roku:
  1.  7 i 8 marca 2013r. – część pisemna, 12 kwietnia 2013r. - część ustna


  2.  23 i 24 maja 2013r. – część pisemna, 7 czerwca 2013r. – część ustna


  3.  5 i 6 września 2013r. - część pisemna, 4 października 2013r.- część ustna


  4.  7 i 8 listopada 2013r. – część pisemna, 6 grudnia 2013r. – część ustna.
Rozpoczęcie testów - godzina 10.00.


Tagi: ORA, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email