Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie koszalińskiej

27.10.2014

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.


Ogłoszenie o testach umiejętności


Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie:


na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm.), w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U 2005 nr 258 poz. 2165 z późn. zm. ) wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w 2015 roku:


1)  5 i 6 marca 2015 r. – część pisemna,

3 kwietnia 2015 r. - część ustna,

2)  7 i 8 maja 2015 r. – część pisemna,

5 czerwca 2015 r. – część ustna,

3)  3 i 4 września 2015 r. - część pisemna,

2 października 2015 r.- część ustna,

4) 5 i 6 listopada 2015 r. – część pisemna,

4 grudnia 2015 r. – część ustna;

 

Rozpoczęcie testów godzina 10.00.

 

Przewodniczący Komisji

SSA Maciej Żelazowski

 

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email