Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie koszalińskiej

23.10.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie: na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm.), w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U 2005 nr 258 poz. 2165 z późn. zm. ) wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w 2014 r.:  • 6 i 7 marca 2014 r. – część pisemna, 4 kwietnia 2014 r. – część ustna,


  • 8 i 9 maja 2014 r. – część pisemna, 6 czerwca 2014 r. – część ustna,


  • 4 i 5 września 2014 r. - część pisemna, 3 października 2014 r. – część ustna,


  • 6 i 7 listopada 2014 r. – część pisemna, 5 grudnia 2014 r. – część ustna.
Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Tagi: ORA, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email