Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie katowickiej

14.10.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, na podstawie:

- art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2002 r., nr 126, poz. 1069 ze zm.),

- par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych (DZ. U. z 2005 r., nr 258, poz. 2156),

- uchwały Komisji Egzaminacyjnej,

ogłasza następujące terminy testów umiejętności na rok 2014:

Termin pierwszy: 6 i 7 marca 2014 r. – część pisemna, 14 marca 2014 r. – część ustna

Termin drugi: 5 i 6 czerwca 2014 r. – część pisemna, 13 czerwca 2014 r. – część ustna

Termin trzeci: 4 i 5 września 2014 r. – część pisemna, 19 września 2014 r.- część ustna

Termin czwarty: 6 i 7 listopada 2014 r. – część pisemna, 28 listopada 2014 r. – część ustna.

Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email