Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie gdańskiej

30.10.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komisja Egzaminacyjna ds. aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku zawiadamia, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2002 nr 126 poz. 1069 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.12.2005 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. Nr 258, poz. 2165) wyznaczyła następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2014:

Termin I: 13 i 14 stycznia – część pisemna; 29 stycznia – część ustna;

Termin II:
14 i 15 kwietnia –część pisemna; 30 kwietnia – część ustna;

Termin III:
2 i 3 czerwca –część pisemna; 17 czerwca – część ustna;

Termin IV:
13 i 14 października – część pisemna; 29 października – część ustna.

Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów proszeni są o dołączenie do wniosku  dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Tagi: ORA, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email