Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie częstochowskiej

10.10.2012

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie adw. Witolda Pospiecha, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) ogłasza cztery terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2013:

Termin pierwszy  • część pisemna – na dzień 16 marca 2013 roku, godz. 10.00 i na dzień 17 marca 2013 roku, godz. 10.00


  • część ustna – na dzień 21 marca 2013 roku, godz. 10.00;
Termin drugi  • część pisemna – na dzień 15 czerwca 2013 roku, godz. 10.00 i na dzień 16 czerwca  2013 roku, godz. 10.00;


  • część ustna – na dzień 20 czerwca 2013 roku, godz. 10.00;
Termin trzeci  • część pisemna – na dzień 07 września 2013 roku, godz. 10.00 i na dzień 08 września 2013 roku, godz. 10.00;


  • część ustna – na dzień 12 września 2013 roku, godz. 10.00;
Termin czwarty  • część pisemna – na dzień 16 listopada 2013 roku, godz. 10.00 i na dzień 17 listopada 2013 roku, godz. 10.00;


  • część ustna – na dzień 21  listopada 2013 roku, godz. 10.00.


Tagi: ORA, egzamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email