Ogłoszenie o testach umiejętności w izbie częstochowskiej

04.11.2013

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) ogłasza cztery terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2014:

Termin I: 15 i 16 marca 2014 r. – część pisemna; 20 marca 2014 r. – część ustna;

Termin II:
21 i 22 czerwca 2014 r. – część pisemna; 26 czerwca 2014 r. – część ustna;

Termin III:
6 i 7 września 2014 r. – część pisemna; 11 września 2014 r. – część ustna;

Termin IV:
15 i 16 listopada 2014 r. – część pisemna; 20 listopada 2014 r. – część ustna.

Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email