Odsłonięcie tablicy adw. Jana Cielucha

11.09.2014

Na fasadzie siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy 12 września o godzinie 14.00 odsłonięta zostanie tablica poświęcona pamięci adw. Jana Cielucha, byłego dziekana ORA w Bydgoszczy i działacza społecznego, w 115 rocznicę Jego urodzin.

Adw. Jan Cieluch urodził się 1 czerwca 1899 r. we wsi Świeca w powiecie Ostrów Wielkopolski. W 1919 roku uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, rok później walczył w polskiej armii w wojnie bolszewickiej. W 1923 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Poznaniu. W latach 1924-1926 odbywał aplikację sędziowską. Po egzaminie sędziowskim pełnił urząd asesora, a następnie sędziego grodzkiego w Pleszewie. Karierę w tym sądzie zakończył jako naczelnik. W 1930 roku postanowił zmienić togę sędziowską na adwokacką. Został dopuszczony do wykonywania zawodu w Bydgoszczy. Chwilę później zawiesił jednak wykonywanie zawodu ze względu na objęcie stanowiska wiceprezydenta Torunia. Do praktyki adwokackiej wrócił po kilku miesiącach. W dwudziestoleciu międzywojennym zaangażował się również w działalność polityczną. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”.

W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhausen, później w Mauthausen-Gusen. Działał w obozowym ruchu oporu. W obozie przebywał do maja 1945 r. Po wojnie został wpisany na listę adwokatów Apelacji Toruńskiej. Od 1951 roku wchodził w skład organów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej. W roku 1967 został wybrany na dziekana izby bydgoskiej. Funkcję tę pełnił do roku 1973. Był jednym z założycieli Zespołu Adwokackiego nr 2 w Bydgoszczy. Po wojnie kontynuował swoją działalność społeczną. W latach 1946-1954 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, w latach 1949-1954 wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD, członkiem Miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju (1950), Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (1966), czy też Związku Prawników Polskich. Był też autorem opracowań w zakresie adwokatury na Pomorzu Gdańskim. Zmarł w Bydgoszczy, 13 grudnia 1983 r.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email