Odbyły się IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

04.11.2019

W Krakowie już po raz dziewiąty odbyły się Dni Kultury Adwokatury Polskiej, zorganizowane  przez Naczelną  Radę Adwokacką przy udziale Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Prezes NRA adw. Jacek Trela wraz z adw. Stanisławem Estreichem, przewodniczącym Komisji Kultury NRA oraz adw. Stanisławem Kłysem uroczyście otworzyli wydarzenie 24 października 2019 r.

Przed koncertem inaugurującym, a poświęconym pamięci św. Jana Pawła II z okazji zbliżającej się 100. rocznicy jego urodzin, Prezes NRA wspominał papieża-Polaka oraz przypomniał jego przesłanie do prawników. Adw. Trela przytoczył trzy ważne daty - październikowy wieczór 1978 r., kiedy cały świat usłyszał "habemus papam", czerwiec 1979 roku, gdy papież przybył z pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny i kwietniowy wieczór 2005 roku, gdy ogłoszono jego śmierć. Prezes NRA przypomniał, że podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku papież powiedział, że "Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu". Zaś w 2000 r. papież mówił do prawników: "prawnicy powinni zawsze mieć świadomość, że stoją w pierwszej linii obrony praw człowieka, ponieważ ich działalność służy ochronie samej tożsamożci ludzkiej osoby". Jan Paweł II podkreślał, że powołanie prawników widzi w perspektywie troski o dobro i godność człowieka.

Kanwą koncert, który odbył się w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory, był słynny utwór św. Jana Pawła II "Tryptyk Rzymski". W drodze procesu sądowego udało się odzyskać 113 listów, jakie papież napisał do Danuty Michałowskiej  (córki adwokata Narcyza Michałowskiego) wybitnej aktorki Teatru Rapsodycznego, w którym Karol Wojtyła kiedyś sam był aktorem. Fragmenty listów czytał aktor Starego Teatru w Krakowie Jerzy Trela, część recytacji Danuty Michałowskiej został uprzednio nagrany.

W koncercie wzięli udział znamienici goście z kardynałem Stanisławem Dziwiszem na czele, który wzruszająco mówił o Papieżu i jego artystycznej przyjaźni z Danutą Michałowską, prorektorem UJ i znawcą problematyki teatru prof. Jackiem Popielem oraz  znawczynią i redaktorką twórczości Papieża dr Anną Karoń–Ostrowską.

Następnie odbył się wspaniały koncert, w którym wzięli udział Kaja Danczowska – skrzypce, Justyna Danczowska – fortepian, gwiazdy Opery Krakowskiej Katarzyna Oleś-Blacha i Monika Korybalska, Mariola Cieniawa – fortepian, Dmytro Holovenko – gitara klasyczna, Grzegorz Doniec OP – klarnet oraz kwartet smyczkowy „Artsemble” w składzie: Agnieszka Bugla -I skrzypce, Krzysztof Katana – II skrzypce, Damian Kułakowski – altówka, Krzysztof Sadłowski – wiolonczela.

Całe to wydarzenie było pomysłem adw. Stanisława Kłysa, który spektakl ten trwający nieprzerwanie dwie i pół godziny nie tylko przygotował, ale i poprowadził.  

25 października adwokaci z całej Polski, którzy jeszcze nigdy tak tłumnie nie uczestniczyli w Dniach Kultury Adwokatury, odwiedzili Muzeum Tadeusza Kantora oraz stary krakowski Kazimierz, gdzie zostali przyjęci w Centrum Kultury Żydowskiej przez dr. Joachima Russka oraz zwiedzili Synagogę Remu.

Wieczorem w Klubie adwokatów przy ul. Sławkowskiej odbył się, zorganizowany przez Ośrodek Badawczy Adwokatury, wykład o estetyce prawa dr. hab. Kamila Zeidlera prof. UG, a po nim koncert w wykonaniu włoskich artystów organizowany wraz  z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

W sobotę zaś adwokaci zwiedzali sztandarową budowę komunistyczną -  Nowa Huta i niezwykłe miejsca położone na jej obrzeżach, a to słynne Opactwo Cystersów w Mogile,  Dwór Branickich ze słynnym lamusem w Branicach oraz Dworek Jana Matejki, do którego jeździł ze swojego mieszkania w Krakowie położonego przy ul. Floriańskiej 43, gdzie namalował wedle tradycji obraz znajdujący się w sukiennicach „Kościuszko pod Racławicami”. Wycieczka zakończyła się w jedynej restauracji, jaka pozostała z tamtego socjalistycznego czasu w Nowej Hucie – położonej tuż obok miejsca, gdzie wcześniej znajdował się pomnik Włodzimierza Lenina -  „Stylowa”, gdzie menu miało charakter taki, jak za czasów realnego socjalizmu w PRL.

Finałem był specjalnie, jak co roku przygotowywany dla adwokatów, spektakl kabaretu Piwnica pod Baranami. Wedle opinio communis spektakl, jak zawsze świetny, był inny niż dotychczasowy, co dowodzi tylko żywotności Piwnicy i ciągle niegasnącej weny tych artystów, którzy wspierają nas przez te wszystkie minione lata.

 IX DKAP zakończyły się, jak co roku, uroczystą Mszą św. odprawioną w Bazylice Ojców Dominikanów p.w. Świętej Trójcy w Krakowie przez wielkiego przyjaciela Adwokatury, odznaczonego przez nas Adwokatura Zasłużonym o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP. Msza odprawiona była w asyście pocztu sztandarowego krakowskiej ORA w obecności zarówno jej dziekana adw. Pawła Gierasa, jak i przewodniczącego Komisji Kultury NRA adw. Stanisława Estreicha.

Należy tylko wyrazić nadzieję, że Dni Kultury Adwokatury będą kontynuowane zawsze i na zawsze, gdyż stanowiły i stanowią naszą wizytówkę i legitymizację dla tego, co czynimy na polu kultury wysokiej, gdyż jest to nasz niezaprzeczalny wkład w utrzymanie najlepiej pojętej tradycji narodowej polskiej inteligencji.

adw. Stanisław Kłys

Tagi: dni kultury

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email