O przyszłości Adwokatury na zgromadzeniu Izby Wrocławskiej

20.05.2014

Zgromadzenie sprawozdawcze Izby Wrocławskiej odbyło się 17 maja w największej sali na Uniwersytecie Wrocławskim – Sali Unii Europejskiej. W Zgromadzeniu uczestniczyło 550 na ogólną liczbę 861 uprawnionych do głosowania.


Z ramienia Prezydium Naczelnej Rady przybył jej sekretarz, opiekun Izby Wrocławskiej, adw. Rafał Dębowski, który w wystąpieniu opisał działania Prezydium NRA. Sprawozdanie, a później głos w dyskusji adw. Dębowskiego zostały przyjęte gromkimi oklaskami.


Dyskusja dotyczyła głównie przyszłości Adwokatury i relacji z wymiarem sprawiedliwości. Zgromadzenie podjęło wiele uchwał i wszystkie zapadły bez głosów przeciwnych.


adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email