O Forum Kultury Słowa w „In Gremio”

18.11.2013

W piątek 15 listopada br. ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”.

Tym razem obszernie relacjonujemy IX już edycję ogólnopolskiego Forum Kultury Słowa, które odbyło się w październiku w Szczecinie. Na temat kondycji języka polskiego, jego różnorodnych przejawów i doniosłości języka prawników dla współczesnej polszczyzny wypowiada się prof. Maciej Zieliński, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego.

W toku Forum swoje referaty wygłosili znani szczecińscy adwokaci: Marek Mikołajczyk i Roman Ossowski. Zamieszczamy skróty ich wypowiedzi.

W „In Gremio” nie mogło zabraknąć opisu głośnej sprawy adw. Marka K., ważnej dla wymiaru sprawiedliwości szczególnie w kontekście granic ochrony tajemnicy adwokackiej. O tym, jakie konsekwencje prawne i pozaprawne niesie ta sprawa, przeczytamy w tekście adw. Piotra Dobrołowicza „Superwizja zasad etyki adwokackiej”. Tekst uzupełniamy informacją o niezwykle ważnym dla samorządu adwokackiego orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29.10.2013 r., podważającym zasadność dotychczasowego postępowania prokuratury i Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Na temat tej sprawy prowadzona była korespondencja pomiędzy prezesem NRA adw. Andrzejem Zwarą i prezes SO w Szczecinie sędzią Haliną Zarzeczną. Publikujemy jej fragmenty.

W najnowszym „In Gremio” zamieszczamy także szereg innych tekstów, w tym relację z ostatniej Spartakiady Prawników – z perspektywy jej szczecińskiego uczestnika, adw. Radosława Flaszy.

redakcja „In Gremio”

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email