Nowy wykład w programie IDeA

28.10.2014

Wykład dr. Pawła Razowskiego jest najnowszą ofertą serwisu IDeA. Na stronie www.idea-adw.org dostępny jest od 24 października. 


Wykład obejmuje wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe dotyczące delimitacji dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym. Punktem wyjścia podjętych rozważań uczyniono normy konstytucyjne. W dalszej kolejności poddane analizie są pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej i sprawy cywilnej oraz kryteria ich rozgraniczenia, a także przykładowe kategorie spraw, na tle których w praktyce najczęściej powstają wątpliwości co do wyboru właściwej drogi sądowej. W tym zakresie wykład omawia m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu stosunków służbowych, sprawy odszkodowawcze oraz sprawy dyscyplinarne. Przedstawia również skutki prawne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z tym nowym interesującym wykładem jak również pozostałymi  wyprodukowanymi już wcześniej  wykładami  dostępnymi na platformie internetowej www.idea-adw.org

W imieniu Rady Programowej IDeA

adwokaci Andrzej Grabiński i Paweł Gieras

Tagi: ORA, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email