Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej

29.01.2015

Demokracja, tajemnica adwokacka, odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów – to jedne z ważniejszych tematów nowego numeru kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”.

 

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł  prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pisze o demokracji, przedstawiając ją jako katalog elementów, który „jest rozumiany przez każdego w sposób intuicyjny”.  „Najczęściej chodzi o jakiś zakres funkcjonowania wolności, równości i gwarancji prawnych (…), żaden z teoretyków i badaczy demokracji nie sprecyzował dotychczas tego zakresu” – uważa prof.  dr hab. Chojnicka.

Z kolei w artykule „Konstytucyjne aspekty sporów o tajemnicę adwokacką” prof. dr hab. Piotr Kardas, adwokat, odnosi się do sporów wokół zagadnień związanych z tajemnicą adwokacką.

Adw. dr hab. Monika Zbrojewska, która  4 listopada 2014 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, omawia w komentarzu zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, wprowadzone ustawą z 7 listopada 2014 roku, nowelizującą ustawę  Prawo o adwokaturze.

Na uwagę zasługują też m.in. artykuły dr. Tomasza Kotlińskiego, kontynuujące prezentację polskich adwokatów w Austriackiej Radzie Państwa, dr. hab. Adama Redzika, przedstawiającego ponad 100-letnie życie i dokonania warszawskiego adwokata Józefa Bielskiego, w dziesiątą rocznicę jego śmierci, a także artykuł dr. Jana Główki, omawiającego regulacje prawne sytuacji kryzysowych w II Rzeczpospolitej, czy teksty adwokatów Zbigniewa Cichonia i Agnieszki Massalskiej, zajmujących się zagadnieniami z orzecznictwa ETPCz. Adwokat dr Małgorzata Kożuch przedstawia adwokaturę w Japonii a adwokat Edward Rzepka wspomina zmarłego kilka tygodni temu adw. Tomasza Czernica.

 

Numer zawiera także informacje z życia środowiska świętokrzyskiej Palestry. 

Zachęcamy do lektury!

Tagi: ORA, publikacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email