Nowy naczelny gdańskiego kwartalnika

03.09.2013

Adw. Kacper Najder został redaktorem naczelnym „Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego”.

W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku ostatnio wiele zmian – uczestnicy Zgromadzenia Pomorskiej Izby Adwokackiej, które odbyło się 29 czerwca br., wybrali nowy skład izby na kolejną trzyletnią kadencję. Na tym jednak nie koniec – adw. dr Sebastian Sykuna zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego „Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego”. Jego miejsce zajmie adw. Kacper Najder. Adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku, w słowie wstępnym podziękował adw. dr. Sebastianowi Sykunie za 6-letnią pracę włożoną w redagowanie Kwartalnika. Wyraził też swoje przekonanie, że dzięki nowemu redaktorowi naczelnemu, Kwartalnik utrzyma wysoki poziom i nadal będzie stanowił forum wymiany poglądów.

W debiutanckim numerze red. nacz. adw. Kacpra Najdera, opublikowana została obszerna relacja ze zgromadzenia izbowego, przygotowana przez apl. adw. Piotra Świecę, oraz druga część artykułu „Mediacja? Jesteśmy za!”, autorstwa adw. Martyny Mierzejewskiej.

W magazynie tradycyjnie nie zabrakło sprawozdań z izbowych wydarzeń integracyjnych – XXXV Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie oraz Pikniku Piłkarskiego.

Życzymy przyjemnej lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email