NIE dla likwidacji kart chipowych

25.01.2012

Program pilotażowy wprowadzenia kart chipowych przeprowadzony w województwie śląskim powiódł się. Dlaczego więc NFZ planuje zaprzestania praktyki tego skutecznego systemu?Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, na posiedzeniu 19 stycznia b.r., podjęła decyzję, że będzie walczyć przeciwko planom zniesienia kart chipowych w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego.

System wprowadzony został w 2001 r. przez ówczesną Śląską Kasę Chorych. Tak więc już od 11 lat wszystkie dane pacjenta, w tym informacje o jego ubezpieczeniu zdrowotnym, przechowywane są w formie elektronicznej na jednej karcie chipowej co nie tylko usprawnia pracę lekarzy i farmaceutów, ale również ułatwia korzystanie ze świadczeń medycznych pacjentom. Karty chipowe posiada 4,5 mln mieszkańców województwa śląskiego.

W styczniu b.r. na stronie internetowej śląskiego oddziału NFZ, opublikowano informację, że recepty wydrukowane przy użyciu karty chipowej nie spełniają wymogów Funduszu. Komunikat zapoczątkował wzmożone dyskusje protestacyjne lekarzy, farmaceutów oraz mieszkańców śląska, którzy poczuli się zagrożeni odebraniem im wygodnej formy identyfikacji w ośrodkach zdrowia.

Stanowisko adwokatów izby katowickiej w tej sprawie ma na celu zwrócenie uwagi na bezpodstawne i kontrproduktywne działania NFZ  zmierzające do likwidacji dobrze funkcjonujących rozwiązań sektora ochrony zdrowia.

Czytaj stanowisko

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email